Rijksoverheid stopt mogelijk met Facebook na advies toezichthouder

Edward De Groot

De Facebookpagina van het ministerie van Binnenlandse Zaken

NOS Nieuws

De Rijksoverheid overweegt te stoppen met Facebook-pagina’s vanwege privacybezwaren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken had al twijfels over de verwerking van persoonsgegevens bij Facebook en vroeg de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om advies. Die zegt nu dat het inderdaad beter is om als Rijksoverheid geen Facebook-pagina’s meer te gebruiken en dat pas weer te gaan doen als er maatregelen worden getroffen en Facebook meer openheid geeft over gegevensverwerking.

Demissionair staatssecretaris voor Digitalisering Van Huffelen zei afgelopen oktober in een Kamerbrief al dat Facebook-moederbedrijf Meta na een jaar van overleg niet bereid bleek de gegevensverwerking van mensen die in aanraking komen met een overheidspagina aan te passen. Daarop vroeg Van Huffelen toezichthouder AP om advies.

Niet privacyproof

De Rijksoverheid heeft de richtlijn dat een betaalde campagne zo min mogelijk persoonsgegevens gebruikt en dat er alleen wordt samengewerkt met privacyproof partijen. “Omdat we niet weten of partijen als Meta op de juiste manier toestemming vragen voor het verzamelen van de gegevens, houdt Binnenlandse Zaken zich mogelijk niet aan die richtlijnen”, zegt Van Huffelen vandaag in een Kamerbrief.

Ambtenaren gaan naar aanleiding van het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens nu opnieuw in gesprek met Meta om te kijken of de privacy beter gewaarborgd kan worden. “Ik wil zo snel mogelijk, uiterlijk voor het zomerreces, duidelijkheid van Meta hoe ze tegemoetkomen aan onze zorgen”, aldus Van Huffelen. “Anders zijn we genoodzaakt, in lijn met het advies van de AP, te stoppen met onze activiteiten op Facebook Pages.”

Alleen Facebookpagina’s

De bezwaren van de Rijksoverheid gaan specifiek over het gebruik van Facebook-pagina’s voor organisaties en dus niet over het gebruik van individuele Facebook-profielen of andere Meta-diensten als Instagram en WhatsApp.

Opvallend is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken al sinds 20 oktober niks meer op Facebook heeft gezet. Tot die datum postte het ministerie vaak wekelijks meerdere dingen. Een woordvoerder van Van Huffelen zegt dat dat geen direct verband heeft met de onderhandelingen met Meta. “Deze pagina wordt niet meer actief gebruikt wegens gebrek aan interactie.” Andere ministeries en de Rijksoverheid posten nog wel op Facebook.

De Facebookpagina Rijksoverheid heeft 91.000 volgers, Binnenlandse Zaken heeft er 22.000. Volgens een verzoek dat het FD deed op basis van de Wet open overheid, bereikt de overheid via Facebook in totaal zo’n vijf miljoen mensen. “We vinden het belangrijk dat we hiervan gebruik kunnen blijven maken”, zegt Van Huffelen. “Maar de wet is de wet en we vinden het belangrijk dat we weten wat er met gegevens gebeurt als we als overheid gebruikmaken van Facebook.”

Bron

Lees ook deze artikelen

Ads - Before Footer