Oppervlakte bloembollen sinds 2013 met ruim een vijfde toegenomen

Edward De Groot

vrijdag, 19. april 2024 – 9:11

Den Haag

de bollenteelt is in 2023 vergeleken met tien jaar eerder met 21 procent toegenomen naar ruim 28 duizend hectare. Het aantal bedrijven dat naast andere agrarische activiteiten ook aan bollenteelt deed is toegenomen, maar minder bedrijven hebben bloembollenteelt als hoofdactiviteit. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de CBS-landbouwtelling.

Op meer dan de helft van de landbouwgrond in gebruik voor de bollenteelt staan tulpen. Het areaal tulpen is in 2023 vergeleken met tien jaar eerder met 32 procent toegenomen naar ruim 15 duizend hectare.

Naast het areaal tulpen nam ook de oppervlakte voor de teelt van lelies toe met bijna 28 procent. De groei van het areaal tulpen en lelies lijkt ten koste te gaan van de arealen van andere populaire bollensoorten zoals de narcis (-11 procent) en de gladiool (-33 procent).

Iets meer bedrijven houden zich met de bollenteelt bezig

Het totaal aantal bedrijven in de bloembollenteelt is de laatste tien jaar met 7 procent toegenomen naar 1 639. Vergeleken met 2013 is het aantal bedrijven met 108 toegenomen. Het gaat hier zowel om bedrijven die naast andere agrarische activiteiten bloembollen als nevenactiviteit telen, als om bedrijven die bloembollenteelt als hoofdactiviteit hebben. Tot 2013 daalde het aantal telers nog gestaag.

Bron

Lees ook deze artikelen

Ads - Before Footer