Omwonenden Schiphol na uitspraak rechtbank: ‘Eindelijk erkenning’

Edward De Groot

NOS Nieuws

Mensen die in de buurt van Schiphol wonen, zijn volgens de rechtbank jarenlang niet voldoende beschermd tegen de geluidsoverlast die vliegtuigen veroorzaken. De staat handelde daarmee onrechtmatig. Een groep omwonenden, verenigd in de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), had de bodemprocedure tegen de staat aangespannen.

Jan Boomhouwer, woordvoerder van de stichting, reageert verheugd. “Eindelijk krijgen we erkenning voor de droevige situatie waar we als omwonenden al decennia in zitten. Dat bewoners geen sluitpost meer mogen zijn bij afwegingen van de overheid, is een groot verschil met het verleden.”

Geen dwangsom

Juristen zeggen dat het nog wel even kan duren voordat bewoners echt wat van de uitspraak gaan merken. “De overheid krijgt van de rechter twaalf maanden de tijd om maatregelen te nemen”, zegt hoogleraar privaatrecht Elbert de Jong. “Daarnaast heeft de rechter geen dwangsom aan de uitspraak verbonden. Als de staat te weinig met het vonnis doet, is er dus geen stok achter de deur.”

Het is niet zo dat omwonenden dan helemaal met lege handen staan, legt De Jong uit: “Als bewoner kun je dan nakoming van de verplichtingen door de staat vorderen. De eerste reacties vanuit de staat laten echter wel een bepaalde welwillendheid zien.”

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt het vonnis te gaan bestuderen. “Het oordeel van de rechter is glashelder: er moet meer aandacht komen voor omwonenden en het terugdringen van geluidshinder. Dat was al de inzet van het kabinet.”

De rechtbank oordeelde ook dat de staat voortaan de geluidsoverlast van meer omwonenden mee moet nemen in de besluitvorming. Nu wordt daarvoor naar bepaalde plekken gekeken, maar ook buiten dat gebied hebben mensen last van de vliegtuigen.

Hieronder zie je zogeheten ‘handhavingspunten’, dat zijn de rode punten op de kaart. Op basis van die punten stelt de overheid de overlast van Schiphol vast. Maar in de rood gearceerde gebieden ervaren mensen ook overlast, terwijl die nu niet wordt meegenomen.

Ron en Joke Sneep wonen in Warmond, waar volgens hen zo’n 500 tot 600 vliegtuigen per dag overvliegen. “Dat er nu een norm gesteld wordt die gehandhaafd moet worden, is belangrijk voor ons. Niet beperkt tot een klein gebied, maar voor iedereen. Het is daarnaast heel fijn dat je nu ook als individu bezwaar kan maken tegen geluidsoverlast.”

Toch willen ze nog niet te vroeg juichen. “Als ik eerlijk ben, heeft de staat ons de laatste decennia niet veel vertrouwen gegeven. Maar de maatschappelijke druk tegen alle overlast is de afgelopen jaren wel toegenomen. Wij willen Schiphol niet dicht, maar gewoon minder.”

Minder hinder

Ook bij omwonende Jan Boomhouwer is het vertrouwen in de overheid “niet zo groot”, zegt hij. “Maar minister Harbers is nu door de rechter in een hoek gespijkerd. Ik denk niet dat er veel mogelijkheden voor de overheid zijn om de boel nog te vertragen. Na deze uitspraak is het voor ons duidelijk: een enorme luchthaven als Schiphol gaat in de toekomst hier niet meer passen”

Schiphol zelf zegt dat het, net als omwonenden, luchtvaart wil die minder overlast veroorzaakt. “We willen onder meer een nachtsluiting en de meest lawaaiige toestellen weren. Dat zorgt ervoor dat het aantal mensen met hinder daalt. Op de korte termijn is het sowieso belangrijk dat er wetgeving komt die duidelijkheid geeft aan zowel omwonenden als de luchtvaartsector. Dat is ook het oordeel van de rechter vandaag.”

Bron

Lees ook deze artikelen

Ads - Before Footer