Nederlands bbp per inwoner in 2023 op vierde plek in EU

Edward De Groot

woensdag, 24. april 2024 – 9:33

Luxemburg heeft binnen de Europese Unie het hoogste bbp per inwoner van de bevolking. Dit komt door het relatief grote aantal financiële instellingen in het land, en doordat veel mensen in Luxemburg werken maar er niet wonen. Op de tweede plek staat Ierland, waar ook veel buitenlandse multinationals gevestigd zijn, gevolgd door Denemarken en Nederland. Bulgarije heeft met bijna 15 duizend euro het laagste bbp per inwoner in de Europese Unie. Dit is ruim twee en een half keer zo laag als het EU-gemiddelde.

Nederland stijgt een plekje na correctie voor verschillen in prijsniveau

De verschillen in prijspeil tussen landen kunnen aanzienlijk zijn. Zo kun je bijvoorbeeld in Nederland met 1 euro minder goederen kopen dan in Bulgarije. Om het bbp per inwoner tussen landen beter te vergelijken corrigeert Eurostat voor de prijsverschillen tussen landen. Het bbp per inwoner in Bulgarije is ongeveer een kwart van dat van Nederland. Na correctie voor het prijspeil is het bbp per inwoner van Bulgarije ongeveer de helft van het bbp per inwoner van Nederland.

Nederland schuift in de ranglijst bij het bbp per inwoner gecorrigeerd voor prijsniveau een plekje op naar de derde plaats. Het prijspeil in Nederland is lager dan in Denemarken, waardoor Nederland Denemarken voorbij gaat.

Aandeel van individuele consumptie in Nederland lager dan EU

Een andere maatstaf voor de materiële welvaart in een land is de werkelijke individuele consumptie per inwoner, ook gecorrigeerd voor prijspeil. Deze bestaat uit de consumptieve bestedingen van huishoudens, de consumptie van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de individuele consumptie door de overheid. De werkelijke individuele consumptie is in Nederland bijna 30 duizend euro, oftewel 61 procent van het bbp. Daarmee staat Nederland op de vierde plaats. Het gemiddelde in de EU is 65 procent. 

 

Bron

Lees ook deze artikelen

Ads - Before Footer