Minister zwakt wet tegen discriminatie bij sollicitatie af voor steun in senaat

Edward De Groot

NOS Nieuws

Om te voorkomen dat haar wet tegen discriminatie bij sollicitatieprocedures morgen sneuvelt in de Eerste Kamer, heeft demissionair minister Van Gennip (Sociale Zaken) haar voorstel verder afgezwakt. Ze hoopt daarmee tegemoet te komen aan de bezwaren die er leven in de senaat.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de regels zouden gaan gelden voor bedrijven met ten minste 25 medewerkers. Die grens wordt nu verhoogd naar 50 werknemers, waardoor minder werkgevers ermee te maken krijgen. Bij de behandeling van de wet zeiden verschillende senatoren al dat ze bang zijn dat de regels niet werkbaar zijn voor kleine ondernemers.

Eerder had Van Gennip al toegezegd dat er de eerste twee jaar niet op de strengere regels gehandhaafd wordt, zodat bedrijven kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Ook geeft dat ruimte om de wet nog aan te passen als die toch niet goed blijkt te werken.

Door de wet worden bedrijven verplicht bij werving en selectie van personeel objectief te werk te gaan. Kandidaten moeten beoordeeld worden op hun competenties, en niet vooral op de vraag of er een ‘klik’ is, zoals nu nog vaak gebeurt. Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat er dan vaak geselecteerd wordt op vooroordelen en stereotypen.

Objectief selecteren betekent bijvoorbeeld dat de tekst in een advertentie neutraal is, dat de procedure transparant is en dat alle kandidaten dezelfde vragen voorgelegd krijgen.

Toezicht door inspectie

Werkgevers en wervingsbureaus moeten een werkwijze ontwikkelen waarin staat hoe ze objectief gaan selecteren. De arbeidsinspectie gaat daar toezicht op houden. Vooral mensen met een migratieachtergrond en ouderen ervaren discriminatie op de arbeidsmarkt.

“Iedereen moet gelijke kansen hebben”, zegt Van Gennip. Dat ze nu haar voorstel heeft afgezwakt betekent volgens haar niet dat de wet geen effect meer heeft. “De wet geldt nog steeds voor twee derde van alle werknemers in Nederland.” Ze hoopt dat ook de kleinere werkgevers uiteindelijk op deze manier zullen gaan werken.

Over het doel van de wet, het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt, is iedereen het wel eens. In de Tweede Kamer werd de wet met een ruime meerderheid aangenomen. Maar in de Eerste Kamer zijn er nu veel zorgen over de effectiviteit ervan.

VVD en ChristenUnie

Twee partijen die in de Tweede Kamer nog voor stemden, VVD en ChristenUnie, hebben in de Eerste Kamer bezwaren. Ze hebben een voorstel gedaan om eerst een praktijkproef te houden om te kijken of het systeem wel werkt. Volgens de minister is de effectiviteit wel degelijk al bewezen.

De toezegging die CDA-minister Van Gennip nu doet is voor de VVD niet genoeg om de wet morgen bij de stemmingen te steunen. Senator Petersen houdt vol dat niet genoeg duidelijk is of de wet ook bij grotere bedrijven wel het beoogde effect zal hebben. Ondertussen is het wel een extra administratieve last voor werkgevers, stelt hij.

Ook de ChristenUnie had dus bezwaren tegen het voorstel, maar na de toezegging van Van Gennip zegt senator Huizinga-Heringa: “Wij zijn blij met de brief van de minister.” De steun van de ChristenUnie is echter nog niet genoeg voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Telefoontje naar 50Plus

De sleutel lijkt nu te liggen bij de eenmansfracties van 50Plus en OpNL, de vertegenwoordiger van regionale en lokale partijen in de senaat. Het is nog onduidelijk hoe die partijen morgen gaan stemmen.

50Plus-senator Van Rooijen kan nog wel een telefoontje van Van Gennip verwachten, zegt de demissionaire minister zelf. “Al is het maar omdat juist veel senioren discriminatie ondervinden bij het zoeken naar een baan.” Het zou volgens haar “pijnlijk voor Nederland” zijn als de wet alsnog sneuvelt.

Bron

Lees ook deze artikelen

Ads - Before Footer