Goed nieuws van CPB: koopkracht herstelt in 2024

Edward De Groot

donderdag, 22. februari 2024 – 22:38 Update: 23-02-2024 9:50

Herstel koopkracht huishoudens

‘In 2024 herstelt de koopkracht van Nederlandse huishoudens. Het overheidstekort loopt de komende jaren op. Zonder maatregelen komt het tekort vanaf 2028 boven de Europese 3%-norm uit’, zo blijkt uit de nieuwste raming van het Centraal Planbureau, het Centraal Economisch Plan 2024 (CEP) dat op 22 februari is gepubliceerd.

Inhaalslag lonen en lagere inflatie

CPB-directeur Pieter Hasekamp: ‘Door een inhaalslag van de lonen en lagere inflatie krijgen huishoudens weer meer te besteden. Voor de overheid is het naar de toekomst toe juist zaak de financiën beter op orde te brengen. Het oplopende overheidstekort, maar ook arbeidsmarktkrapte en ruimtegebrek, vragen om heldere keuzes in de beleidsambities.’

Koopkracht en armoede

De mediane koopkracht neemt dit jaar fors toe met 2,7%. Alle inkomensgroepen gaan er in de komende periode op vooruit. Daarmee ligt in 2025 de mediane koopkracht nog 0,5% onder het niveau van 2021, voorafgaand aan de energiecrisis. De lage inkomens zijn er in die periode wel duidelijk op vooruitgegaan. Dit komt doordat zij voordeel hebben van de verhoging van het wettelijke minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen, de verhoogde huurtoeslag, de arbeidskorting en het kindgebonden budget. De hogere inkomens zien in diezelfde periode hun koopkracht in doorsnee afnemen. Ook het aantal personen en kinderen dat in armoede leeft, neemt in deze periode af door de hiervoor genoemde beleidsmaatregelen.

Overheidstekort loopt flink op

Bij ongewijzigd beleid loopt het overheidstekort flink op. Uit een verkenning blijkt dat het overheidstekort in 2028 uitkomt op 3,3% bbp en in 2032 4,6% bbp, waarmee de Europese norm van 3% ruim wordt overschreden. De oploop ontstaat doordat de uitgaven harder stijgen dan de lasten. Dit komt met name door stijgende uitgaven aan sociale zekerheid, zorg, defensie en rente. Daarnaast veronderstellen we dat de huidige onderuitputting afloopt, waardoor het saldo ook verslechtert. De koerscorrectie die de Studiegroep Begrotingsruimte vorig jaar heeft geadviseerd, blijft daarmee onverkort actueel.

Bron

Lees ook deze artikelen

Ads - Before Footer