Exportverdiensten groeien minder hard dan exportomzet

Edward De Groot

dinsdag, 19. maart 2024 – 9:33

In 2022 verdiende Nederland 53 eurocent aan een euro goederenexport van in Nederland gemaakte spullen. In 2020 was dat nog 58 eurocent. Vooral de sterk gestegen importprijzen van energie en grondstoffen zorgden voor de lagere exportverdiensten per euro exportwaarde. Ook de exportprijzen stegen in deze periode, maar minder hard dan de importprijzen.

Papierindustrie verdient 11 eurocent minder per euro exportwaarde

Bij de papierindustrie liepen de verdiensten aan een euro exportwaarde het meest terug: van 57 eurocent in 2020 tot 50 eurocent in 2021 en 46 eurocent in 2022. Hier spelen vooral hogere importkosten van energie, grondstoffen en transport.

Ook de farmaceutische industrie en de chemische industrie verdienden minder aan een euro exportwaarde, vooral door hoge energieprijzen. De chemische industrie gebruikt—op de energiesector na—relatief de meeste energie en reageert daarmee sterk op de stijging van de energieprijzen sinds 2020. De farmaceutische industrie is dan weer sterk afhankelijk van de chemische industrie, nationaal en internationaal. Ook de primaire landbouwexport is een sector die veel energie gebruikt, vooral de tuinbouw.

Voor de delfstoffenwinning en de aardolie-industrie waren de sterk toenemende energieprijzen meestal een voordeel. Zij zagen hun verdiensten per euro export juist toenemen.

 

Bron

Lees ook deze artikelen

Ads - Before Footer