CBS: Werkloosheid in april licht toegenomen

Edward De Groot

Den Haag

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden toegenomen, met gemiddeld 2.000 per maand. In april waren er 375.000 mensen werkloos, dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. Dit meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers.

Verslechtering economie

‘De toename van de werkloosheid sluit aan bij het verslechterde economische beeld van Nederland in april. UWV registreerde eind april 170.000 lopende WW-uitkeringen, 4.000 minder dan in maart’, aldus het CBS.

9,8 miljoen werkenden

Eind vorig jaar hadden voor het eerst meer dan 9,8 miljoen mensen betaald werk. Het aantal werkenden schommelde de maanden erna rond die 9,8 miljoen. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde dit aantal met gemiddeld 2.000 per maand.

Geen beroepsbevolking

Om verschillende redenen hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar in april geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden veranderde het aantal mensen buiten de beroepsbevolking nauwelijks.

Bron

Lees ook deze artikelen

Ads - Before Footer