CBS: Werkloosheid in 2023 vrijwel onveranderd

Edward De Groot

donderdag, 18. januari 2024 – 13:02

361.000 werklozen

Het aantal werklozen nam in de laatste drie maanden van het jaar licht af met gemiddeld 3 duizend per maand, tot 361 duizend personen in december. In dezelfde periode kwamen er gemiddeld per maand 25 duizend mensen bij met betaald werk. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind december 161 duizend lopende WW-uitkeringen.

Geen werk

In december hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gemiddeld daalde het aantal mensen buiten de beroepsbevolking in de afgelopen drie maanden met 9 duizend per maand.

Aantal WW-uitkeringen in december vrijwel gelijk gebleven

In december 2023 verstrekte UWV 160,8 duizend WW-uitkeringen. Dit is vrijwel evenveel als aan het eind van november (160,2 duizend). In december werden er 19,9 duizend uitkeringen beëindigd, terwijl er 20,8 duizend nieuwe uitkeringen bij kwamen. 

Wegvallen seizoenwerk

Hoewel in de meeste sectoren geen noemenswaardige wijzigingen zijn ten opzichte van vorige maand, is er in de sectoren bouw (+15,9 procent) en landbouw, groenvoorziening, visserij (+9,3 procent) wel een toename. Voor een deel betreft dit de gebruikelijke toename in de WW door het wegvallen van seizoenwerk. In vergelijking met november 2023 nam het aantal WW-uitkeringen met name af in het onderwijs  (-6,6 procent).

Minder dan 100 duizend werkloze 45-plussers in 2023

Gemiddeld over heel 2023 is het aantal werklozen licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder, van 350 naar 359 duizend. Het werkloosheidspercentage steeg van 3,5 naar 3,6. Alleen onder 45-plussers nam de werkloosheid af, van 104 duizend naar 92 duizend. Vooral bij jongeren van 15 tot 25 jaar nam de werkloosheid toe, van 134 duizend naar 149 duizend. Bij 25- tot 45-jarigen nam het aantal werklozen licht toe. 

Bron

Lees ook deze artikelen

Ads - Before Footer