Bijna 6 op de 10 werknemers drie maanden na ontslag weer werkzaam

Edward De Groot

Den Haag

Van de 661 duizend werknemers die gemiddeld per kwartaal in 2023 met ontslag gingen, had 59 procent drie maanden later weer werk. Bij werknemers die zelf ontslag hadden genomen, was dat met 69 procent hoger dan bij degenen die door de werkgever ontslagen waren (47 procent). Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Uit het artikel Ontslag naar reden, initiatief en arbeidsmarktpositie in 2023 blijkt verder dat het ontslag in 2023 in de meeste gevallen op eigen initiatief was. Gemiddeld per kwartaal ging het om 67 procent van de werknemers van wie de hoofdbaan beëindigd werd. Dat waren 446 duizend werknemers per kwartaal. Bij 106 duizend werknemers lag het initiatief bij de werkgever. Bij 109 duizend was het initiatief onbekend.

Ruim 1 op 3 ontslag vanwege wens voor nieuwe baan

De wens voor een nieuwe baan of een eigen bedrijf was de meest genoemde belangrijkste reden voor ontslag (35 procent, 229 duizend gemiddeld per kwartaal in 2023). Meestal had de werknemer daarvoor zelf ontslag genomen (217 duizend), voor een klein aantal lag het initiatief bij de werkgever of was het initiatief onbekend. Opleiding of studie was de op een na vaakst genoemde ontslagreden (17 procent) op de derde plaats gevolgd door het einde van een tijdelijk contract (13 procent). Bij die laatste reden was meestal niet bekend bij wie het initiatief lag.

Bron

Lees ook deze artikelen

Ads - Before Footer