315 miljoen ton vervoerd via buisleidingen in 2022

Edward De Groot

woensdag, 3. april 2024 – 9:06 Update: 03-04-2024 9:08

Lasser

Foto: Archief EHF

Den Haag

In 2022 is er 315 miljoen ton aan lading vervoerd via buisleidingen onder Nederlands grondgebied. Dat is 12 miljoen ton meer dan een jaar eerder. In vergelijking met 2012 is er daarentegen 16 procent minder vervoerd. Vooral het vervoer van aardgas is in die periode afgenomen. Dat meldt het CBS op basis van een nieuwe statistiek gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met de Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN).

Vooral minder binnenlands vervoer

De daling ten opzichte van tien jaar eerder komt door een afname van het binnenlands vervoer. In 2022 werd via buisleidingen 98 miljoen ton minder vervoerd binnen Nederland dan in 2013, het jaar waarin werd besloten de gaswinning uit het Groningerveld af te bouwen. In dezelfde periode nam de aanvoer van buitenlandse lading toe, terwijl de afvoer ongeveer gelijk bleef. In vergelijking met 2021 is vooral de aanvoer toegenomen, met 17 miljoen ton.

De verhouding tussen binnenlands vervoer, aanvoer en afvoer was in 2022 anders dan in 2012. In 2012 was bijna 70 procent van het vervoerd gewicht via buisleidingen gericht op binnenlands vervoer en 30 procent ging de grens over. In 2022 was het grensoverschrijdend vervoerd gewicht toegenomen tot ruim 47 procent.

Vervoer van aardgas neemt af

In 2022 bestond bijna 50 procent van het totale gewicht van vervoerde goederen via het buisleidingnetwerk uit (aard)gassen. In 2013 was dit nog 62 procent. De op een na grootste groep goederen die via buisleidingen worden vervoerd is aardolie(producten), met een aandeel van ruim 48 procent. Het transport van chemische stoffen, zoals stikstof en chloor, heeft een aandeel van 2 procent.

Bron

Lees ook deze artikelen

Ads - Before Footer